Procedura przyjęcia odpadów

W dotychczasowej działalności w zakresie transportu, troche zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wypracowaliśmy następujący sposób postępowania:

1. Przyjęcie od zainteresowanego współpracą Wytwórcy lub Posiadacza zlecenia (pisemnie, e-mail, telefon), określające ilość i rodzaj (kod) odpadów

2. Jeśli zachodzi taka potrzeba, LAOŚ S.A. może poprosić o uszczegółowienie przedmiotu zlecenia, zwłaszcza w zakresie składu fizyko-chemicznego odpadów.

3. Na podstawie zlecenia oraz ważnego atestu odpadu (analiz fizyko-chemicznych), specjalista z zakresu odpadów określa możliwości i sposób postępowania z danym odpadem.

@2010-2011 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska SA ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik
Mapa strony Kanały RSS