Wyposażenie laboratorium

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowo-badawczym oraz pomocniczym renomowanych firm polskich i zagranicznych, online posiadającym świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratoria.

Posiadamy m.in.:

– chromatograf gazowy SHIMADZU ze spektrometrem mas GCMS-QP2010 SE, viagra order

– spektrometr absorpcji atomowej Agilent 240FS z przystawką do analiz techniką generowania wodorków oraz zimnych par,

– Spektrofotometr SHIMADZU UV-1800,

– Miernik mikroklimatu typ HD32.1 prod. Delta OHM,

– Miernik pola elektromagnetycznego ESM-100 firmy Maschek Elektronik,

– Fotoradiometr HD 2402 do pomiarów promieniowania optycznego prod. Delta OHM,

– Mierniki do pomiaru hałasu i wibracji: SVAN 955, SVAN 958,

– Detektory wielogazowe Multigas III oraz MX4,

– Mineralizator mikrofalowy Magnum II,

– Aspiratory indywidualne oraz przepływomierz Gilibrator 2

@2010-2011 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska SA ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik
Mapa strony Kanały RSS