Działalność

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. działa na rynku od 1994 roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego jak i osobom fizycznym oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony środowiska. Od 20 maja 2011 r. posiada System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2009. Strony zainteresowane uzyskaniem „Polityki Jakości” mogą uzyskać taki dokument poprzez kontakt z firmą.

 

Zakres działalności:

 

gospodarka odpadami – organizacja odbioru,  transport,  unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, własną bazę w ramach Zakładu Gospodarki Odpadami z niezbędnym sprzętem do gromadzenia, załadunku i transportu odpadów. Działamy w zakresie obowiązującego prawa, posiadając zezwolenia i decyzje do prowadzenia działalności na terenie całego kraju


usługi laboratoryjne ? pomiary i badania zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy. Laboratorium posiada certyfikat Nr AB 1183 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

 

szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony środowiskaorganizujemy szkolenia otwarte, uwzględniające zróżnicowane oczekiwania uczestników, jak i szkolenia wewnętrzne maksymalnie dostosowane do potrzeb i specyfiki firm, zakończone wydaniem stosownego certyfikatu. Od 2005 roku znajdujemy się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod nr: 2.06/00032/2005 jako instytucja szkoleniowa. Od 2009 roku realizujemy bezpłatne szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

usługi konsultingowe, doradztwo specjalistyczne, wykonywanie ekspertyz oraz opracowań z zakresu ochrony środowiska, obsługa w zakresie BHP

@2010-2011 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska SA ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik
Mapa strony Kanały RSS