Misja

Misją Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska S.A. jest:

  • kreowanie wizerunku firmy dbającej o czystość środowiska naturalnego,
  • rozwój regionu Lubelszczyzny poprzez proekologiczną działalność unieszkodliwiania odpadów,
  • badanie zanieczyszczeń środowiska naturalnego,
  • edukacja w zakresie ochrony środowiska.

@2010-2011 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska SA ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik
Mapa strony Kanały RSS