Szkolenia azbestowe przez internet

Pełnoprawne szkolenie ? w formie samokształcenia – z zakresu bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Celem szkolenia jest przygotowanie do bezpiecznego wykonywania prac związanych z użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 1. pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami wykonującymi prace z azbestem
 2. pracowników inżynieryjno-technicznych, look w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji
 3. pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby
 4. pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia. Uczestnik otrzymuje (drogą pocztową lub emailem) komplet materiałów szkoleniowych i zestaw pytań testowych z kartą egzaminacyjną. Wynik pozytywny egzaminu skutkuje otrzymaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia, uprawniające do pracy z azbestem.

Koszt szkolenia: TYLKO 150zł (+ 23% VAT)

Rabat aż 30% dla osób, które aktualizują uprawnienia wydane przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A.

Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem.
 2. Zastosowanie azbestu.
 3. Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest, metody identyfikacji.
 4. Przypadki w jakich należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu.
 5. Zagrożenia dla zdrowia związanie z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne.
 6. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
 7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
 8. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem.

Program szkolenia zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

ZALETY SZKOLENIA W FORMIE SAMOKSZTACENIA:

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU: sam decydujesz ile czasu poświęcisz na szkolenie oraz kiedy przystąpisz do szkolenia ? bez czekania na termin i bez konieczności dojazdu na miejsce szkolenia.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY: forma samokształcenia pozwala obniżyć koszty szkolenia nawet 3-krotnie. Płacisz tylko za materiały i egzamin.

EASTYCZNOŚĆ PROCESU SZKOLENIA: od Ciebie zależy termin szkolenia i czas jego trwania. Nie musisz zwalniać się z pracy aby odbyć szkolenie i uzyskać pełnoprawne zaświadczenie uprawniające do pracy z azbestem.

Zamów już dziś!

 1. Wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres szkolenia@laos.com.pl lub Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik
 2. Dokonaj wpłaty na konto: BOŚ S.A. O/LUBLIN 97 1540 1144 2001 6400 4923 0001
 3. Po otrzymaniu płatności wyślemy materiały szkoleniowe oraz pytania testowe z kartą egzaminacyjną.
 4. Przeczytaj materiały i rozwiąż test.
 5. Odeślij do nas, wypełnioną zgodnie z instrukcją, kartę egzaminacyjną (pocztą, faxem lub emailem)
 6. Pozytywnie zdany test, skutkuje otrzymaniem listem poleconym zaświadczenia ukończenia szkolenia. Otrzymasz również: kopię protokołu z egzaminu oraz fakturę.

Zapraszamy na szkolenie!

DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin

@2010-2011 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska SA ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik
Mapa strony Kanały RSS