Oferta szkoleniowa

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. posiada bardzo bogate doświadczenie w działalności szkoleniowej. Od kilkunastu lat istniejemy na rynku szkoleniowym w dziedzinie ochrony środowiska. Szkolenie odbyło u nas ponad 5000 uczestników, search lista naszych klientów zawiera ponad kilkaset firm i instytucji o zasięgu ogólnopolskim.

Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska o następującej tematyce:

v Ochrona środowiska ? regulacje prawne

v Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie

v Obowiązki podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska

v Gospodarka wodno ? ściekowa w zakładach przemysłowych

v Wykonywanie operatów wodnoprawnych

v Ochrona powietrza, cure pomiary emisji ciągłych

v Wykonywanie operatów ochrony powietrza

v Zasady uzyskiwania pozwoleń emisyjnych

v Proces inwestycyjny a ochrona środowiska

v Ochrona środowiska przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym

v Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

v Innowacyjne technologie w ochronie środowiska

v Postępowanie w sprawie raportów oddziaływania na środowisko

v Zintegrowane systemy zarządzania

v Zarządzanie kryzysowe w przypadkach poważnych awarii

v Pozwolenia zintegrowane, viagra sale procedury przygotowania wniosku

Nasze szkolenia nie sprowadzają się tylko do wykładów, ale są dawką konkretnych, praktycznych informacji oraz okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń; obejmują warsztaty, studia przypadku i symulacje oraz rozwiązywanie zadań w grupach.

Zapewniamy aktualną tematykę, profesjonalnie opracowany program, dostosowany do potrzeb klientów, kompetentnych i doświadczonych wykładowców, wysoką efektywność szkoleń, a także staranną organizację i wysoką jakość proponowanych usług.

Zapraszamy do współpracy

@2010-2011 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska SA ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik
Mapa strony Kanały RSS