Gospodarka odpadami

Organizacja odbioru, transport, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, własną bazę w ramach Zakładu Gospodarki Odpadami z niezbędnym sprzętem do gromadzenia, załadunku i transportu odpadów. Działamy w zakresie obowiązującego prawa, posiadając zezwolenia i decyzje do prowadzenia działalności na terenie całego kraju.Więcej

Doradztwo i opracowania

Usługi konsultingowe, doradztwo specjalistyczne,wykonywanie ekspertyz oraz opracowań z zakresu ochrony środowiska, obsługa w zakresie BHP.Więcej

Szkolenia

Szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska – organizujemy szkolenia otwarte, uwzględniające zróżnicowane oczekiwania uczestników, jak i szkolenia wewnętrzne maksymalnie dostosowane do potrzeb i specyfiki firm, zakończone wydaniem stosownego certyfikatu. Od 2009 roku realizujemy bezpłatne szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej

Laboratorium

Usługi laboratoryjne ? pomiary i badania zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy. Laboratorium posiada certyfikat Nr AB 1183 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Więcej

Aktualności

27.02.2015

Zwiększenie floty LAOŚ S.A.

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. w ostatnim okresie odnotowała znaczny wzrost ilości obsługiwanych klientów. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz sprostać wymaganiom kontrahentów, see zakupiono nowe samochody marki Man i Isuzu (są to hakowiec i samochód skrzyniowy).

Więcej


16.10.2014

Zakup belownicy T40H – ZDJĘCIA

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. mając na uwadze znaczne ilości odbieranych surowców wtórnych (makulatura, folia) – dwukrotny wzrost w porównaniu do 2013 roku, zainwestowała w zakup bardziej wydajnej i ekonomicznej belownicy. Jest to pozioma prasa T40H o wydajności ok. 2 ton/h . W przeciągu 1 m-ca pracy maszyny, widoczne są rezultaty w podniesieniu efektywności  sortowania surowców wtórnych. Więcej


13.10.2014

Uprzątnięcie nielegalnego wysypiska – ZDJĘCIA

W dniu 01.10.2014 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska wykonała usługę uprzątnięcia nielegalnego wysypiska, znajdującego się na terenie województwa lubelskiego. Podczas prac porządkowych wysegregowano ponad 8 ton materiałów zawierających azbest oraz innych odpadów niebezpiecznych. Więcej


2.10.2014

UWAGA!!

W związku z wejściem w życie z dniem 24 września 2014r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy () Polskie Centrum Akredytacji wystosowało do laboratoriów badawczych komunikat w sprawie zmian wymagań sektorowych akredytowanej działalności.

[LINK]


@2010-2011 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska SA ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik
Mapa strony Kanały RSS